Arnhem,  12 december 2018

  

               Betreft: opheffing bedrijf.            

  

               Geachte relatie,

                Zoals u misschien al heeft vernomen zullen wij op 22 december 2018 stoppen met ons bedrijf.

               Gelukkig kunnen wij terugkijken op vele jaren van goede en leuke samenwerking met onze klanten en willen u ook

               hiervoor hartelijk danken.

               Onze zaak is begonnen op 01-06-1957 door mijn ouders en overgenomen door ons op  26-06-1989 en stop dus op 22-12-2018

               Helaas is het in deze tijd van internet enz. ons niet geluk een opvolger te vinden voor ons bedrijf.

               Natuurlijk beseffen wij ook dat u voor u huidige vervoermiddel voor onderhoud en vernieuwing hiervan een

               nieuw goed adres nodig heeft.

               Daarom hebben wij voor u een tweetal professionele zaken benaderd in Arnhem die u graag als nieuwe client willen ontvangen. 

               Deze zijn:

 

             Voor scooters                                         Voor scooters rijwielen enz. (3 zaken o.a.)

               DE BETUWE SCOOTER                                   REERINK FIETSEN SCOOTERS    

               Rijksweg 45 6842 BB Arnhem (Elden)               Geitenkamp 4 6823 HE Arnhem

               Tel.026-3810042                                                   Tel.026-3513615

               www.betuwescooters.nl                                        www.reerinkrijwielen.nl

 

 

               Hopende u voldoende te hebben ge´nformeerd.

 

               Met vriendelijke groet.

 

               Diny en Martien van Hoof